dkv-Service@Home log in
Username:  
Password:  
  Forgot password?
  Forgot username?
Alle rechten voorbehouden, DKV Belgium N.V.
Disclaimer  |   Privacy  |   Verklaring omtrent de cookies
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.
Loksumstraat 25 - B-1000 Brussel.

Tous droits réservés, DKV Belgium S.A.
Disclaimer  |   Privacy  |   Déclaration sur les cookies
Ce site a été créé et est géré conformément au droit belge.
Rue de Loxum, 25 - B-1000 Bruxelles.


Elke onderneming die zich laat inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), krijgt een ondernemingsnummer toegewezen.

Dit is een uniek identificatienummer per natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1.

U kunt ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers opzoeken met de onlinetoepassing KBO Public Search