Dentists log in
Username:  
Password:  
  Forgot password?
  Forgot username?
  New dentist: Sign in
Alle rechten voorbehouden, DKV Belgium N.V.
Disclaimer  |   Privacy  |   Verklaring omtrent de cookies
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.
Loksumstraat 25 - B-1000 Brussel.

Tous droits réservés, DKV Belgium S.A.
Disclaimer  |   Privacy  |   Déclaration sur les cookies
Ce site a été créé et est géré conformément au droit belge.
Rue de Loxum, 25 - B-1000 Bruxelles.

Omwille van een technisch onderhoud zal de website tijdelijk niet beschikbaar zijn op vrijdag 22 februari vanaf 16:00 tot zondag 12h00.

We verontschuldigen ons voor dit ongemak.Pour des raisons de maintenance technique, ce site internet ne sera pas disponible temporairement ce vendredi 22 février à partir de 16:00 jusqu’au dimanche à 12h00.

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.

Elke onderneming die zich laat inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), krijgt een ondernemingsnummer toegewezen.

Dit is een uniek identificatienummer per natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1.

U kunt ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers opzoeken met de onlinetoepassing KBO Public Search