DENTISTS
Dentists log in
Username:  
Password:  
  Forgot password?
  Forgot username?
  New dentist: Sign in
Alle rechten voorbehouden, DKV Belgium N.V. Disclaimer.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.
Bischoffsheimlaan 1-8 - B-1000 Brussel.

Tous droits réservés, DKV Belgium S.A. Disclaimer.
Ce site a été créé et est géré conformément au droit belge.
Boulevard Bischoffsheim 1-8 - B-1000 Bruxelles.


Elke onderneming die zich laat inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), krijgt een ondernemingsnummer toegewezen.

Dit is een uniek identificatienummer per natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1.

U kunt ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers opzoeken met de onlinetoepassing KBO Public Search